YABANCI DİLLERDE YAYINLAR

0

Hüdâyî Gönüldaşları’nın, eğitim, basın-yayın ve sosyal-kültürel alanlarındaki hizmetleri, özellikle soydaş ve akraba topluluklarımızın yaşadığı Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve gönül coğrafyamız olan Afrika kıtası olmak üzere 30’u aşkın ülkede 24 yıldır devam etmektedir.

Gerek vakfımızın, gerekse muhtelif ülkelerdeki partner dernek, vakıf, yayınevi ve Hüdâyi gönüldaşlarının gayretleri neticesinde son 20 yılda Türkçe dışındaki 54 farklı dilde 1.162 çeşit İslâmî eser neşredilmiştir.

Hüdâyi gönüldaşları, muhtelif ülkelerdeki partner dernek, vakıf ve yayınevleri ile bugüne kadar, Türkçe dışındaki 54 farklı dilde 1.162 çeşit İslâmî eser neşretmiştir. Neşri gerçekleşen bu eserlerin 1.067’si kitap, 19’i dergi, 65 sesli kitap, 11 de takvimdir.

Vakfımız, farklı ülkelerden gelen taleplere dayalı olarak her yıl muhtelif yabancı dillerde yüz binlerce eseri bedelsiz bağış olarak yurtdışına göndermektedir. Kitaplar yoluyla dünyanın dört bir yanında birçok insanın hidayetine vesile olunmuştur.

Yabancı dillerde basımı gerçekleştirilen kitap ve dergilerin toplam tirajı yaklaşık 7 milyondur. Muhtelif dillerdeki bu eserler, www.islamicpublishing.org  internet sitelerinden e-kitap, pdf ve mp3 formatlarında ücretsiz indirilebilmektedir. Bu iki siteden bugüne kadar indirilen toplam eser sayısı 1.250.000’i aşmıştır. Ayrıca bu eserler, farklı ülkelerdeki onlarca internet sitesinden de aynı şekilde indirilebilmektedir.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için toplam 27 eserden oluşan ders kitabı seti projemiz tamamlanmak üzeredir. Bu eserler başta İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere birçok dile çevrilip
basılmaktadır. Basılan eserler içerisinde 19 farklı dilde 169 çeşit ders kitabı mevcuttur.

Vakfımız, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Lider Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin ortaklığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın da desteğiyle, “7 farklı dildeki 53 çeşit ders kitabından toplam 119.500 adet basım ve 19 ülkede dağıtım” projesini gerçekleştirmiştir.

Bu çalışmalara ilâve olarak, muhtelif dillerdeki eserlerin sesli kitap hâline getirilmesi ve video sohbetlerin çeşitli dillerde altyazılı olarak internetten yayınlanması faaliyetleri de sürdürülmektedir.

Share.