ULUSLARARASI BAHÂEDDİN NAKŞİBEND VE NAKŞİBENDİLİK SEMPOZYUMU

0

Orta Asya ve Anadolu’nun mânevi mîmarı Bahâeddin Nakşibend Hazretlerinin hâyatı, görüşleri ve tesirinin  ele alınacağı Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu’na tüm halkımız davetlidir.

www.naksibendiliksempozyumu.org

Paylaş.