MERHAMET EDEN MERHAMET BULUR

0

Rahmet ve mağfiret iklimi Üç Aylar’da gariplerin, kimsesizlerin, dertlilerin maddî ve manevî ızdıraplarına derman olalım.

Rahmân’ın rahmet kanatlarını yeryüzüne bütün cömertliğiyle gerdiği rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi Üç Aylar’da gariplerin, kimsesizlerin, dertlilerin maddî ve manevî ızdıraplarına derman olalım.

Merhamet, şefkat ve fazilet abidesi örnek şahsiyetlerin sayılarının artması için Kur’an talebelerinin eğitimlerine destek olalım.

İyilik, kardeşlik, yardımlaşma gibi erdemlerle, üç aylar boyunca yapacağımız hayır ve hasenatlarımızla Cenâb-ı Hakk’a yaklaşalım.

Rahmet mevsimi Üç Aylar’da Hakk’a yaklaşmanın en güzel yolu! Siz de infaklarınızla bu hayra ortak olabilirsiniz:

hudayivakfi.org.tr/online_bagis/

Share.