LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

0

İslâmî ilimlerde, lisansüstü seviyede yetişmek isteyen adaylara, ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık desteği vermek, ders ve seminerler yoluyla akademik formasyon kazandırmak üzere vakfımız bünyesinde İlmî Araştırmalar Merkezi (İLAM) kurulmuştur. Yine aynı hizmetlere mebni olmak üzere Azerbaycan ve Kazakistan’da da birer araştırma merkezi hizmete açılmıştır. Bu merkezlerde yetişen yerli ve yabancı onlarca araştırmacı, bugün birçok ilahiyat fakültesinde öğretim üyesi / görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Diğer yandan bugüne kadar 30’a yakın ülkeden Türkiye’ye getirilen yüzlerce doktora ve master öğrencisinin eğitimlerini tamamlamaları sağlanmıştır. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı ülkelerinde müftü, öğretim görevlisi, okul müdürü ve eğitimci olarak çalışmaktadır.

İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (İLAM)

Ülkemizin ve kardeş ülkeler ile dost ve akraba top­luluklarında ihtiyaç duyulan donanımlı, kaliteli insan ihtiyacını gidermek gayesiyle 1994 yılında kurulmuştur. Kabiliyetli olanları tespit edilerek onların yetişmesi ve gelişmesine yardımcı olunmaktadır.

Yüksek Lisans ve doktora programlarına devam eden araştırmacıları destekleyerek, sahalarında başarı­lı ilim adamı olmaları için gerekli imkânlar hazırlanarak (danışmanlık yapmak, tez konuları önermek, tez ko­nularıyla ilgili eserlerin temininde yardımcı olmak gibi faaliyetlerle) birçok araştırmacının yetişmesine vesile olunmuştur.

İLAM Merkezinde büyük bir araştırma kütüphanemiz de akademisyen ve araştırmacılara hizmet vermek­tedir.

İlam faaliyetleri için www.ilam.org.tr 

İlmi Araştırmalar Merkezi Tel: 0216 428 39 60

Share.