KUR’ÂN KURSLARI

0

Yüce kitabımızın nesillerimize öğretilmesinde ve anlaşılmasında büyük bir önem taşıyan Kur’an kursu hizmetleri kapsamında çocuklarımız, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumasını öğrenme ve anlama gücü elde etmektedirler. Diğer yandan bu kurslarda, İslam’ın temel esaslarını öğrenme, dua ve sureleri ezberleme, millî ve manevî değerleri kazanma, Hz. Peygamber (s.a.v)’in örnek hayatını öğrenerek ahlakî davranışlar sergileme imkânları da elde edilebilmektedir.

Bugüne kadar ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde hizmet veren 40’a yakın Kur’an kursumuzdan yüz bine yakın öğrenci eğitim almış ve binlerce hafız yetiştirilmiştir.

Türkiye’de Kur’an kursu eğitimi almak üzere 53 ülkeden getirilerek tamamı Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kurslarından mezun edilen öğrenci sayısı ise 2.500 civarındadır.

Vakfımızın yurt dışında başlatmış olduğu Kur’an kursu hizmetlerinin, yetmiş yıl İslam’dan ve Kur’an’dan mahrum bırakılan kardeşlerimizin gönül dünyasında çok ayrı bir yeri vardır.

a) Alemdağ Erkek Kur’an Kursu

Alemdağ Erkek Kur’ân Kursu, 1999-2000 yılında eğitim ve öğretime baş­lamıştır. 200 kişilik öğrenci kapasitesiyle eğitim ve öğretime devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından «Örnek Kur’ân Kursu» olarak kabul edilmiştir. İaşe ve ibate işleri Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı tarafından karşılanan «Alemdağ Kur’ân Kursu», pedagojik altyapıya sahip öğretici kadrosuyla da örnek bir çalış­ma yürütmektedir.

Alemdağ Erkek Kur’ân Kursu’nda Diyanet İşleri Başkanlığı müfredatına uy­gun şekilde Kur’ân-ı Kerim (tevcid, talim, meal) ve temel dinî bilgiler eğitimi ve­rilmekte, ayrıca yüzüne eğitimde başarılı olup, ezbere kabiliyetli olanlar hâfızlık eğitimine seçilmektedir.

Alemdağ Erkek Kur’an Kursu Tel: 0216 312 17 17

www.alemdagkurankursu.com

b) Aziz Mahmud Hüdâyî Kız Kur’an Kursu

Aziz Mahmud Hüdâyî Kız Kur’ân Kursu 350 kişilik yatılı ve 100 kişilik gündüz eğitim gören toplam 450 kişilik mevcuduyla eğitimine devam etmektedir. Büyük bir fedakârlıkla hizmet gören güçlü ekibiyle Kız Kur’ân Kursları arasında müstesna bir yere sahip olmuş, bu alanda birçok kursun açılmasına da örneklik etmiştir. Bu başarılar, kursa yönelik ilgiyi gittikçe artırmış ve kapasitesinin çok üstünde müracaat alarak kaliteli bir öğrenci kitlesine ulaşmıştır.
Bu ihtiyaca cevap verebilmek için Gülistan Kız Kur’ân Kursu adıyla yeni bir hizmet mekânı açılmıştır. Kurslarımızda yüzüne ve hâfızlık eğitimi verilmektedir. Aziz Mahmud Hüdâyî Kız Kur’ân Kursumuz hâfızlık yarışmalarında dereceler almıştır.

c) Gülistan Kız Kur’an Kursu

İlk eğitimine 2007 yılında 120 kapasite ile başlayan kursumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Ümraniye Müftülüğüne bağlı olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu kursumuzda Koru-Der ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitimle ilişki içerisinde öğrencilerimizin farklı alanlarda (özellikle çocuk eğitimi ve ev ekonomisinde) gelişmelerine imkanlar sağlanmaktadır.
Gülistan Kız Kur’an Kursu Tel: 0216 610 02 42

d) Hüdayi Kur’ân Merkezi (Hâfızlık İhtisas Eğitimi)

Eğitim faliyetlerinde Kur’ân-ı Kerîm hizmetini merkeze alan vakfımız; Kur’ân Kursları, Öğrenci Yurtları vb. çalışmalarının yanına, yoğun talep ve ihtiyaç üzerine bir yenisini daha ekleyerek, Yüce Kur’ân’ı en güzel şekilde okumak, yasamak ve yaşatmak için alanında bir ilk olan, Hâfızlık Sonrası İhtisas Eğitimi verilen “Hüdâyi Kur’ân Merkezi”ni açtı.
* Eğitimimiz Yatılı ve Ücretsizdir.

Detaylı Bilgi ve Başvuru için:
 (Hâfızlar için)
0216 341 91 91  –  www.hudayikuranmerkezi.com

Kur’ân Kurslarından Görüntüler

kurankursu-1 kurankursu-2 kurankursu-3 kurankursu-4 kurankursu-5 kurankursu-6 kurankursu-7

Share.