KÜLTÜR MERKEZLERİ

0

Zarafet Eğitim Danışma ve Kültür Merkezi’nde medeniyet değerlerimizle bütünleşmiş, ilim, irfan, hizmette örnek ve öncü hanım şahsiyetler yetiştirmek; gönüllü teşekküllerde ve eğitim kurumlarında giderek artan kaliteli yönetici ve eğitimci ihtiyacını karşılamak üzere eğitim programları düzenlenip; koordinasyon ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Modernleşme, hayatın her alanında müslümanca düşünme, yaşama ve çağın meselelerine çözüm üretme konusunda ciddi eksikliklere sebep olmuştur. Bu eksiklikleri giderebilmek için çeşitli branşlarda çalışmalar yürüten ve eğitim programları düzenleyen Gazanfer Ağa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi, nitelikli ilim adamı yetiştirme, ilmî anlayışı İslam Medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlama ve sahih bir hayat nizamı için gerekli bilgi birikimi oluşturma gayesini taşımaktadır.

Tasavvuf sahasında sempozyum, konferans, panel ve seminerler düzenleyerek katılımcılara Ehl-i Sünnet ışığında bir tasavvuf anlayışı kazandırmayı gaye edinen İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM), aynı zamanda yılda iki defa Tasavvuf adlı akademik bir dergi de yayınlamaktadır.

Muhtelif ülkelerde destek verdiğimiz paydaş dernek ve vakıfların uhdesinde yer alan 15 kültür merkezinde, her yaştan kadın ve erkeğe, İslâmî değerler, okuma-yazma, dil, bilgisayar, el sanatları, dikiş nakış, aşçılık, süsleme ve tezyinat gibi birçok alanda eğitim verilmektedir. Bu merkezlerde 2.000’i aşkın öğrenci eğitim görmektedir. Kursiyerler, devlet nezdinde açılan sınavlarda üstün başarı göstererek, sertifika alarak iş bulma imkânına sahip olmuşlardır.

Yurt dışında din öğretiminin hiç olmadığı veya varsa da sadece Kur’an’ın dinleme yoluyla öğretildiği ülkelerde ileri yaştaki insanlar için bu merkezler çok önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Zira ümmilere yönelik okuma ve yazma kurslarına büyük bir rağbet vardır. Ayrıca bu kurslar, bir mesleği olmadığı için büyük imkânsızlıklar yaşayan zümreler için ev ekonomisine katkı sağlamak bakımından adeta can simidi olmuştur.

Share.