İMAM-HATİP LİSELERİ VE DENGİ OKULLAR

0

Vakfımızın yurt dışı hizmetlerinde İmam-Hatip okulları önemli bir yer tutmaktadır. Dünyaya anlatacak bir şeyleri olan, ama dini de güzel bilen ve yaşayan nesiller yetiştirmek bakımından çok önemli bir proje olan İmam-Hatip Ortaokul ve Liseleri, oluşum ve işletme aşamasında dünyanın birçok ülkesinde desteklenmiştir.

Öğrencilere fen ve sosyal içerikli derslerin yanı sıra Kur’ân-ı Kerim, Fıkıh, Hadis, Tefsir, Siyer, Akaid, Hitabet, Peygamberler Tarihi, Dinler Tarihi ve İslam Tarihi gibi temel dini dersler, eş zamanlı olarak modern eğitim ortamlarında okutulmaktadır. Bu modelde eğitim ve öğretim alıp mezun olan başarılı öğrenciler, muhtelif branşlarda kendi ülkelerinde üniversiteye devam ettikleri gibi üstün başarı gösterenler Türkiye’de yüksek öğrenime devam etmektedir.

14 ülkede toplamda 5.000’in üzerinde öğrenci kapasitesine sahip 20 imam hatip lisesi ve dengi okul, vakfımızın desteği ile kalifiye insan açığını kapatacak donanımda eğitimlerine devam etmektedir. Bu okullarımız mezun vermeye başladıkları yıllar itibariyle ülke genelinde genel başarı ortalamasında hep ön sıralarda yer almaktadır. Birçok okulumuz %100 başarı oranıyla ülke birinciliğini elde etmiştir.

Share.