HÜDAYİ VAKFI’NDAN KURBAN SEFERBERLİĞİ

0

Aralık 2008HABER MERKEZİ

• Bir kurban bayramını daha kutluyoruz. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın özel hizmet alanlarından biri olan kurban faaliyetelrinize bu yıl daha iyi yoğun hazırlandığınızı görüyoruz. Kurban hizmetlerine ilişkin hazırlıklarınızı bizimle paylaşır mısınız?

– Hayır kurumlarının hayırda yarıştıklarının önemli mevsimlerinden biris Ramazan ise, diğeri de kurbandır. Malum, Ramazan atmosferinde insanların merhamet duyguları daha bir depreşmekte, insanlar da yardıma muhtaç olan kişilere yardım etme arzusu infakta bulunma kaygısı daha bir öne çıkmaktadır. Nitekim, Peygamberimizi (s.a.) anlatan eserlerde de onun Ramazan ayı geldiğinde yağmur yüklü bulutlar gibi bir sehavet ve cömertlik duygusu içerisinde bulunduğundan bahsedilmektedir. Dolayısıyla hayır kurumları da insanımızın ibadet yoğun bir iklimde bulunduğu Ramazan ayında derya gönüllü insanlardan yıkık gönüllü insanlara ulaşan bir köprü olmayı önemsemekte ve bu Ramazan ikliminde hayır faaliyetlerine daha bir ehemmiyet vermektedirler.

Ramazanın ardından gelen Kurban bayramı da hayır infak için önemli bir atmosferdir. Çünkü bizim dini iki önemli bayramımız vardır. Bu iki önemli bayramın ikisi de çok önemli dini ibadetlerden sonra kutlanmaktadır. Ramazan bayramı oruç gibi takva yoğun bir ibadet mevsiminden sonra Cenab-ı Hakk’ın bir lütfu olarak bayram sabahına ulaşma mutluluğu ile kutlanır. Kurban bayramı da, hac farizasının ifasından sonra kutlanan bir bayramdır. Gerek oruç, gerek hac, İslam’ın temel iki önemli şartıdır. Kurban da, oruçda olduğu gibi bir takva heyecanı vardır. Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de; “Sizin kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları Allah’a ulaşacak değildir. Allah’a ulaşacak tek şey sizin gönlünüzdeki taka durgusudur” buyurmaktadır. Bu nedenle kurban mevsimi hem bayram, hem de yardımlaşma bakımından önemli bir dönemdir.

Azzi Mahmud Hüdayi Vakfı, yaklaşık çeyrek asıra ulaşan sürede hayır faaliyetleri ile ünlenmiş önemli bir kurumdur. Hatta, bu manadaki hizmetleri yurtdışında bile makes bulmaktadır. Dolayısıyla kurban mevsiminde, Ramazan ikliminde ve diğer zamanlarda ya hayırlarıyla insanlara ulaşmak isteyen vatandaşlarımıza aracı olmakta, ya da bizzat kendi imkanları ile bu tür hizmetleri ifa ve icra etmektedir.

Kurban bayramı, bizim vakıf olarak önemsediğimiz bir dönemdir. Bu dönemde ülkemizde kurban kesen ve kesemeyen insanlar var; keza bizim d ışımızdaki ülkelerde Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Orta Asya’da ve özellikle Afrika ülkelerinde kurban kesemeyen insanlar var. Bu insanlara kesilen kurbanlardan oluşan et imkanlarıyla ulaşılmasının önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. Peygamber Efendmiz, kurban etlerinin kurban kesemeyenlere ulaştırılmasına yönelik tavsiyelerde bulunmuş ve başlangıç döneminde kurban etinin kurban günlerinde dağıtılıp tüketilmesini emretmiştir.

Biz bu kurbanda, gerek İstanbul’da, gerekse yurtdışındaki kardeş ülkelerdeki kardeşlerimizin bulunduğu Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Asya’daki ve gerekse Afrika gibi ülkelerde kesim faaliyetinde bulunmak istiyoruz. Bunu onlara Türkiye’den ulaşan bir içtimai güzellik, bir paylaşım olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, pek çok ülkede senede bir defa kurban vesilesi ile et yüzü gören insanlar var ama bir taraftan da son derece yüksek seviyede imkanları olan insanlar var.

• Bu sene yurtdışı kurban faaliyetlerinize ilişkin hedefleriniz neler?

– Bu sene inşallah vakfımız, gönüllerinin açtığı müesseselerinin bulunduğu Kafkaslar’da, Orta Asya’da, Balkanlar’da ve Afrika’da kurban kesimi için yeni bir seferberlik başlattı. Özellikle Orta Asya, Balkanlar ve Kafkaslar’da ki ülkelerde Hüdayi Vakfı’nın yetiştirdiği insanların kurduğu müesseselerde insanlar Türkiye’den, Hüdayi Vakfı camisanıdan taleplerde bulunmaktadırlar. Bu yüzden bu sene böyle bir faaliyeti bu ülkelerde yapma ihtiyacı hissettik. Zaten ülkemizde yıllardan beri kurban hizmeti yapıyorduk, yapmaya devam ediyoruz. Ama bu hizmet biraz daha kapsamlı bir faaliyettir.

Hedefimiz, Türkiye ile Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya’da yaşayan kardeşlerimiz arasında bir dostluk köprüsü oluşturmaktır. Oralarda kurulan iftar sofraları, kesilen kurbanlar Türk bayrağının dalgalanmasına vesile olan faaliyetlerdir. Sonuçları itibariyle güzel faaliyetler bunlar. Çünkü orada kestiğiniz bir kurbanın etini en az 15-20 kişiye ulaştırıyorsunuz ve 15-20 kişinin Türkiye ve insanlık adına dualarını alıyor, gönüllerini kazanıyor, bir dostluk köprüsü oluşturmuş oluyorsunuz. O ülkelerde binlerce, on binlerce kurban kesmi imkanı bulduğumuz zaman daha yüksek hedeflere ulaşmış olacağı ve o insanların yüreklerinde bir dostluk kalacak.

Bu nedenle hayırsever vatandaşlarımızın vakfımıza bağışladıkları kurbanların, ülkemizde ve dünyanın pekk çok yerindeki muhtaçlara kurban günlerinde ulaştırılması en büyük mutluluğumuz olacaktır.

• Gazetemiz aracılığıyla okuyucularımıza bir mesajın var mı?

– Değerli Hüdayi dostları; Kurban Allah’a şükrümüzün bir ifadesidir. Bu nedenle kurban kesmekten maksat Allah’ın hatırlanması ve zikredilmesidir.

Zira bizim varlık gayemiz Allah’ı bilme, tanıma ve O’na yaklaşmaktan ibarettir. Kurban, Allah Teala’nın bize verdiği sağlık, sıhhat ve maddi imkanların bir şükran ifadesi olmak üzere O’nun rızasını kazanmak için kesilir. Bunun için niyetimiz çok önemlidir. Çünkü Allah “Kurbanların ne etleri ne kanları Allah’a ulaşır. Allah’a ulaşan sizin takvanız, kalbi duygunuzdur” (Hac Suresi, 37. Ayet) buyurmaktadır. >

Tel: (0216) 341 05 97

Share.