HÜDÂYİ VAKFI ADINA YAPILAN BEYANATLAR HAKKINDA

0

Gerek internet mecralarında, gerekse sosyal medyada ve mesajlaşma uygulamalarında, Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı’nın ismini kullanarak bazı beyanatlarda, özellikle halkımızı menfî bir takım girişimlere teşvik eden telkinlerde bulunulmaktadır.

Kesin ve net olarak bilinmesini isteriz ki; Vakfımıza ait aşağıda adresleri belirtilen resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarımızın dışında ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü yetkililerimizin hâricindeki kişilerce yapılan bildirilerin, mesajların, tavsiye ve telkinlerin kurumumuz ya da câmiamızla alâkası yoktur.

www.hudayivakfi.org
www.twitter.com/hudayivakfi
www.facebook.com/HudayiVakfi

Değerli kardeşlerimize önemle duyurulur.

Ahmed Hamdi Topbaş
Yönetim Kurulu Başkanı
Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı

Share.