HÜDAYİ BÜLTENİ SAYI 2 – Eğitim Seferberliği

0

Bülteni Okumak için tıklayınız..

Başkan’dan…

“Bir milletin 30-40 yıl sonrasını tahmin etmek keramet değildir. Bunu bilmek için o milletin günümüzdeki çocuk ve gençlerine bakmak kâfidir” der bir mütefekkir.

Çocuklarımıza, gençlerimize bakalım. Yani 30-40 yıl sonrasının bizlerine bakalım. Hedefleri, gayeleri, arzuları neler. Nasıl eğitiyoruz . Neden eğitiyoruz. Ne kadar eğitiyoruz. Vakfımızın sizler için hazırlamış olduğu bültenin bu sayısındaki konusu, eğitim.

Azîz Mahmut Hüdâyî Vakfı olarak; hizmetlerimizi toparladığımız iki çatımız var: Eğitim ve İnsanî Yardım…
Eğitim hizmetlerimizi sürdürürken de sürekli muhatap olduğumuz iki kelime var: Eğitim ve Fırsat. Eğitimi fırsata çevirmek için çalışıyoruz; Çünkü biliyoruz ki, verdiğimiz eğitimler sadece teoride kalır da pratiğe geçirilmezse üzerine titrediğimiz hizmet vizyonumuza hiçbir katkıda bulunmaz. Raflar dolusu kitaplar kadar bilgisi olsa da bir insanın, hayata dair iz bırakmadıktan sonra bilgisi küle döner.

Fırsatı eğitime dönüştürmek için çalışıyoruz; Çünkü gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında bulabildiğimiz her fırsatta eğitim vermezsek, dünya reflekslerinin gerisinde kalacağımız biliyoruz. Okul saatlerinin dışında kalan her dakika, değerlerimizi eğitmek adına bizim için bir fırsattır. Manevi olgunluğa erişmiş nesilleri ancak bu şekilde yetiştireceğimizin farkındayız. Ancak bu şekilde yeryüzündeki her yer okula döner.

Hem eğitime ihtiyacı olan; ama eğitim imkânı olmayanlara fırsat vermek için çalışıyoruz. Hem de eğitim imkânı olan ama eğitime olan ihtiyacının farkında olmayanlara eğitim vermek için gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bazen, onca emek harcayarak türlü eğitimlerden geçirdiğiniz bir insan boşuna emek verildiğini anlatıveriyor yaptığı bir hareketle. Ama istidatı olupta okuyamayan nice insan vardır ki eğitilse dünyayı kurtarır. Nice eller vardır ki neşter tutacak kadar eğitim almaya imkânı olmadığı için bıçak tutmak zorunda kalır. Nice insan vardır; yüklendiği kitapların ağırlığıyla, sadece bağırarak kalabalıkları aldatır. Nicesi de vardır ki dünyayı irşat istidatı varken, eğitim alamadığı için kendini bile irşattan mahrum kalır. Nice insanlar vardır ki tahtaya yazdığı Kur’an’dan bir sayfayı ezberlemek zorundadır o anda. Sonra silip başka bir sayfayı yazar ve onu da ezberler, sonra onu da siler. Silmeden önce, yazdıklarını ezberler, zihnine kazır. Çünkü sildikten sonra artık o sayfayı okuma imkânını bir daha bulamayacaktır. Ne defteri vardır, ne kalemi. Böylece hafız olur. Hafızlar yetiştirmek için elindeki o tahtayı bir başkasına bağışlar. Nice insan da vardır ki, elinin altında akıllı telefonlar, akıllı tahtalar, raflar dolusu Mushaflar dururken dönüp yüzüne bile bakmaz Kur’anın.
Bizler Azîz Mahmut Hüdâyî Vakfı olarak; dünyanın dört bucağında, gönüllülerimizin gayretleriyle eğitimi fırsata; fırsatı da eğitime çevirmenin gayreti içindeyiz. Eğitime ihtiyacı olana o eğitimi ulaştırmak için materyaller çıkarıp, eğitimciler göndermekteyiz. Ruh dünyası zengin bir nesil inşa etmek adına, her biri kemâlât binasının bir tuğlası mesabesindeki kitaplarımızı farklı dillere çevirerek dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz. Gelecek nesillerimizin değerini çok iyi bildiğimiz için eğitimlerine değer katıyor; değerler eğitimlerini en iyi şekilde almaları için gayret ediyoruz. Karakterli nesillerin inşası için karakter eğitimi faaliyetlerini sürdürüyor, Manevi duygularını zenginleştirmeye davet ediyoruz.

Ahmed H. TOPBAŞ
Azîz Mahmûd Hüdâyî Vakfı Yön. Kur. Başkanı

Bülteni Okumak için tıklayınız..

Share.