HÜDAYİ BÜLTENİ SAYI 10 – Hakk’a Boyun Eğmenin Bayramı ‘Kurban’

0

Bülteni okumak için tıklayınız…

Başkan’dan…

Muhterem Hüdâyi Dostları,

Kurban, teslimiyetin ve boyun eğmenin bir ifadesi ve aracıdır. Allah’a boyun eğmek, her şeyden önce mutlak itaati gerektirir. İbadetler konusunda mutlak itaat ise onları sadece Allah’ın rızasını gözeterek ve emredildikleri hal üzere yapmakla gerçekleşir. Böylece hem kulluk ortaya konulmuş olur hem de bu suretle, onlardan hedeflenen manaları elde etmek mümkün olur. Kurban kesen kimse, şerî ahkâmına riayet ederek emri yerine getirmişse bile, yaptığı ibadetin Allah katında gerçek anlamda itaat ifade edebilmesi, takva şartına bağlıdır. Zira Allah katında kurbandan gaye, et temini değildir. Kurban kesildikten sonra Allah’a ulaşan, onun eti yahut kanı değildir. O’nun huzuruna giden, kurbanı kesmek suretiyle Allah’ın emrine uymaktaki takvadır.

Her ibadette olduğu gibi kurbanda da birtakım derûnî hikmetler vardır. O, aynı zamanda bazı manaların sembolüdür. Bu manaları elde etmek ise ancak kurbanı takva şartına riayet ederek kesmekle mümkündür. Bir yandan takva şartına riayet ederek, öte yandan, Hz. İbrahim ve oğlunun verdiği çetin sınavı hatırlayarak onu yerine getiren kimse için kurban, sahibinin Allah’ı anmasının, O’na teşekkürünün, itaatinin ve teslimiyetinin önemli bir aracı olacak ve nihayet onun Hakk’la yakınlık kurmasını sağlayacaktır.

Kurban bayramının çok ayrı bir yeri vardır. İslâm’ın temel ibadetlerinden olan hac bu günlerde ifa edilir; kurban ve teşrik tekbirleri gibi vacib olan yükümlülükler bu günlere has güzelliklerdir. Cenabı Hak, kıymetini bilip değerlendirecek mümin ve muttaki kulları için böyle çok özel fırsat günleri ihdas ederek teşri kıldığı bu günlere özgü ibadetlerle onlar için iman ve kulluklarını daha farklı bir boyutta yaşama ve derinleştirme ortamı meydana getirmiştir.

Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, dayanışma ve paylaşmanın en canlı tezahür ettiği zamandır. Çözülen bağların tekrar bağlandığı, gevşeyen ilişkilerin güçlendiği, cemaat, millet ve ümmet ruhunun canlandığı, sosyal dokunun sağlamlaştığı bereketli anlardır.

Bayramlara herkesin katılması, daha canlı ve heyecanlı yaşanması için herkesin katkı sağlaması, millet
ve ümmetin güçlenmesi, birlik ve dirlik tablosunun daha canlı gösterilmesi açısından fevkalade önemlidir. Bayramlar toplum ruhunun tamir ve tedavisi için bulunmaz fırsatlardır. Ecdadımız bu fırsatları iyi değerlendirmiş, borç yüzünden hapse düşenlerin borcunu ödeyerek hapishaneden çıkıp birlikte bayram yapmalarını sağlayacak derece insanî davranmışlardır. Gönül köprüsü olan bu bayramlar terörün, cinayetlerin, harplerin, kırgınlık ve dargınlıkların hülasa her türlü düşmanlıkların yok olduğu, sevgi, kardeşlik, birlik, dirlik ve dayanışma ruhunun ihya edildiği günler olsun.

Mübarek Ramazan’a bizi ulaştıran Yüce Allah, şimdi de Kurban Bayramı heyecanına ve hizmetlerine bizi bir adım daha yaklaştırdı. İki bayram arasında, 24 Haziran seçimlerinde yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk seçimini yaşadık. Bu seçimlerin millet ve ümmet coğrafyasındaki ehemmiyetini idrak ederek gerekli desteği verdik. Yeni seçilen Cumhurbaşkanımıza, ülkemize ve mazlum coğrafyalara hayırlı hizmetler etmesi duasıyla muvaffakiyetler dileriz.

Hüdâyi Vakfımız bu yılda İstanbul’da ve 40’tan fazla ülkede kurban kesim hizmeti verecektir. Kardeşlerimizin kurban ibadetini yerine getirmelerine aracı olmanın mesuliyetini iyi biliyoruz. Bu meyanda gerek İstanbul’da, gerek diğer ülkelerde kurban kesmenin fıkhî şekil şartlarının yerine getirilmesine büyük önem veriyoruz. Takva ile Hakk’a yakınlaşma vesilesi olarak kurbanlarını bize emanet edenlerin emanetlerine ibadet şuuruyla sahip çıktığımızın bilinmesini isteriz. Diğer ülkelerdeki kurban kesimlerini bizzat bu ülkelerde hizmet eden çalışanlarımızla yakından takip etmekte, ayrıca İstanbul’da vakıf merkezimizden çalışanlarımızı da sair ülkelere hem çalışmalara yardımcı hem de murakıp olarak vazifelendirmekteyiz. 30 yıla yakın bir zamandır artık gelenekselleşmiş bir hizmet olarak sunulan İstanbul’daki Kurban hizmetlerimizi de bu yıl yine çalışanlarımız ve öğrencilerimizin desteğiyle en güzel şekilde icra edeceğiz.

Rabbimize yakınlığımızın ve takvamızın artması niyazı ve hacılarımızın haclarının mebrur olması dileğiyle, Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

Ahmed Hamdi TOPBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Bülteni okumak için tıklayınız…

Share.