DÖRT ASIRLIK VAKIF GELENEĞİ “HÜDAYİ SOFRASI” DÜNYANIN DÖRT BİR KÖŞESİNDE – STAR GAZETESİ

0

STAR GAZETESİ – 6 Haziran 2017 Salı

 “Dört yüz yıllık geleneğin mirasçısı Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı Ramazan’da gönüllere sofralar kuruyor.”

Dört Asırlık Vakıf Geleneği “Hüdayi Sofrası” Dünyanın Dört Bir Köşesinde.

Türkiye’nin son on beş yılda ekonomik, siyasi ve toplumsal özgürlükler alanında yakaladığı büyük istikrar ve gelişim ülkemizde aynı zamanda insani yardım, sosyal hizmetler ve eğitim konusunda faaliyet gösteren yeni sivil toplum kuruluşlarının ve vakıfların sayılarının artmasına, daha önce bu alanda kurulmuş köklü vakıf geleneğine sahip hayır kurumlarının da faaliyetlerini dünyanın dört bir köşesine taşımasına katkıda bulundu.

Ekonomik olarak büyüyen ve gelişen ülkemiz, gerek kamu kurumlarının gerekse sivil toplum kuruluşları ve vakıfların dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirdiği insani yardım hizmetleriyle 2016 yılında açıklanan Küresel İnsani Yardım Raporu’na göre milli gelirine göre dünyada en çok uluslararası insani yardım yapan “en cömert ülke” konumuna yükseldi.

Türkiye’nin yumuşak gücüne (soft power) örnek olarak gösterilen ve dünya çapında yaptıkları hayır hizmetleriyle ülkemizin ve ümmetin yüz akı olan vakıflardan ve sivil toplum kuruluşlarından birisi de; başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde hayata geçirdiği milyon dolarlık insani yardım projeleriyle “en cömert ülke” olmamıza katkıda bulunan, dört yüz yıllık vakıf geleneğine ve hayır kültürüne sahip Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı

 “Şefkat ve Merhametin Müesseseleştiği Mekan”

Vakıf, “Şefkat ve Merhametin Müesseseleştiği Mekan” şiarıyla ismini Üsküdar’ın mânevî sultanı Aziz Mahmud Hüdâyi (1541-1628) Hazretlerinden alarak, onun kendilerini ziyarete gelenlere bir tas çorba ikram etmesiyle oluşan misyonunu yaşatmak gayesiyle tek tek hayır hasenat işleriyle uğraşan bir grup işadamı, akademisyen ve gönül insanının daha kurumsal bir yapıyla hizmet etme arzusu sonucu 1985 yılında Hüdayi hazretlerinin türbesinin bulunduğu Üsküdar’da kurulmuş.

“Amaç yoksulluğu ve cehaleti azaltmak”

Başta ülkemiz olmak üzere İslam ülkelerinde ihtiyaç sahiplerinin, yetimlerin ve öğrencilerin maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk halkının vakıf şuuruyla yapmış oldukları yardımları ulaştıran Hüdayi Vakfı, halihazırda kırktan fazla ülkede başta dini eğitim, basın-yayın, aşevi hizmetleri, adak kurban kesimi, gıda-temizlik-yakacak vb. ayni yardım malzemelerinin dağıtımı, nakdi yardımlar, temiz içme suyuna ihtiyaç duyulan bölgelerde su kuyuları açma, Ramazan ayında iftar sofralarının kurulması ve erzak paketlerinin dağıtılması, Kurban Bayramında kurban kesim hizmetleri, câmi-mescid, kültür merkezi ve yetimhane inşaatı gibi alanlardaki projeleriyle yoksulluğu ve cehaleti azaltmayı kendisine misyon olarak belirlemiş.

Ramazan’da Dünya’nın dört bir köşesinde Hüdayi sofraları kuruluyor, erzak kolileri dağıtılıyor.

 İçinde bulunduğumuz rahmet, bereket ve yardımlaşma duygularının zirveye çıktığı Ramazan ayına yönelik yardım çalışmalarına Somali’de yaşanan kuraklığın da etkisiyle “Üç Aylar İnfak Mevsiminde Yardımlarınız Bereketlensin” sloganıyla erken başlayan Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin “Ramazan Berekettir” niyetiyle gönderdiği zekat, fidye, fitre, sadaka, erzak ve iftar bağışlarını emanet bilip her yıl olduğu gibi bu Ramazan da Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Burkina Faso, Filistin , Fildişi Sahili, Kamerun, Kosova, Makedonya, Mali, Somali, Sudan, Suriye Tanzanya, Uganda…. gibi dünyanın farklı coğrafyalarında birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine, dul ve yetim ailelere erzak paketleri dağıtıyor ayrıca Kuran kursu, medrese, imam-hatip ve yetimhanelerde bulunan aşevlerinde öğrencilerin ve her kesimden insanın istifade ettiği iftar sofraları kuruyor.

 Vakfın faaliyet gösterdiği ülkelerde bulunan partner kuruluşları aracılığıyla yerine getirdiği Ramazan yardımları kapsamında, bir ailenin hemen hemen bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde ve bölge insanının damak zevki ve yemek kültürü de dikkate alınarak hazırlanan erzak kolileri ihtiyaç sahiplerine, dul ve yetim ailelere dağıtılıyor.

 Zengin-Fakir aynı sofrada

İsanbul’da her ay yerli ve muhacir birçok aileye düzenli olarak erzak paketleri dağıtan Hüdayi Vakfı, Üsküdar’da Hüdayi Hazretlerinin türbesinin bulunduğu merkezinde ve Küçük Çamlıca’da Çilehane Camii İLAM-İlmi Araştırmalar Merkezi’nde bulunan iki büyük aşevinde, ayrıca vakfa bağlı Kur’an kurslarında ve öğrenci yurtlarında Ramazan boyunca her gün binlerce kişilik iftar yemeği çıkarıyor. Her akşam bir hayır sahibinin bağış yaparak sponsor olduğu iftar sofralarında hayır sahipleri ailesi, özel misafirleri, Üsküdar’da Hüdayi Hazretleri’nin ziyaretçileri, aşevlerine yakın mahallelerde oturan ihtiyaç sahipleri, her seviyeden talebeler Hüdayi’nin maddi ve manevi bahçesinde aynı sofrada buluşuyor.

Haber linki:
http://www.star.com.tr/ramazan/dort-asirlik-vakif-gelenegi-dunyanin-dort-bir-kosesinde-haber-1225780/

Share.