CUMHURİYET GAZETESİ’NİN HABERİNE DÂİR BASIN AÇIKLAMASI

0

Köklü ve hayırsever Topbaş Ailesine ve 35 yıllık vakfımıza yapılan iftiralara cevaplar…

Cumhuriyet Gazetesi’nin geçtiğimiz günlerde Vakfımızla ilgili yaptığı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür.

Söz konusu haberde Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı‘na ve müteberrilerinden Topbaş ailesine yönelik gündeme getirilen iddialar, tamamen mesnetsiz bir iftira olup camiamız aleyhine başlatılan ahlâk dışı bir algı operasyonunun parçasıdır.

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı;

– 30 yılı aşkın bir süredir mer’î kanunlar çerçevesinde “yoksulluğun ve cehaletin giderilmesi” gayesiyle faaliyet gösteren,
– ‘kamu yararına çalışan’ kuruluş statüsünde ve ciddi resmi denetimlere tâbi olan,
– kurulduğu günden bu yana dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine, öğrencilere, afetzedelere, fakirlere, gariplere yardım elini uzatan,
– mazlum milletlerin yanında olmayı, yaralarını sarmayı, acılarını dindirmeyi herhangi bir dünyevî karşılık beklemeksizin kendisine şiâr edinmiş,
– Türkiye’nin en köklü ve saygın ailelerinden birisi olan Topbaş ailesinin büyük katkılarıyla hizmetlerini devam ettiren önemli bir sivil toplum kuruluşudur.

Bu itibarla, mezkûr haberde iddia edilen hususlar, akıl ve mantıkla bağdaşmayan, her türlü ahlaki değerden uzak, çirkin bir iftiradan ibarettir. Daha evvelce de defalarca yalanlanan haberleri ile benzeri iftira ve hakaretleri yapmayı meslek edinmiş bu gazete ve şürekâsının hedefi,  Vakfımız ve Topbaş ailesinin saygınlığına gölge düşürmek, böylece toplumumuzun hayır kurumlarına bakışını ifsat etmektir. Bu algı operasyonunu planlayan odaklar dikkatle incelendiğinde her türlü milli ve manevi değerler karşısında nasıl “gayri millî ve gayri ahlâkî” duruş sahibi oldukları kolaylıkla fark edilecektir.

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı ve Topbaş ailesi ahlâk ve iz’ân dışı bu iftira ve algı operasyonuna ilişkin her türlü hukukî işlemleri başlatmış olup, yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AZİZ MAHMÛD HÜDÂYİ VAKFI
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
11 Temmuz 2016

Share.