BANGLADEŞ’TE ARAKAN KAMPLARINDA RAMAZAN YARDIMLARI

0

Ramazan emanetlerinizi Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Bangladeş’te, tepe ve vadilerin arasına kurulmuş derme-çatma kamplarda yaşamak zorunda bırakılan mazlum Arakanlı kardeşlerimize ulaştırdık.

“Şu fânî hayatın sonsuz zevkini tadabilmek, Rasûl-i Ekrem Efendimiz gibi, gönül bahçelerinden şefkat, merhamet, cömertlik ve fedakârlık rayihası çıkarabilmekle mümkündür. Bu sebeple bizler de elimizdeki nîmetleri muhtaçlarla paylaşalım ki, memnun ve mesrûr ettiğimiz gönüller, dünyada gönül feyzimiz, âhirette imdâdımız, Cennet’te saâdetimiz olsun. Zira kardeşlik de bunu gerektirir.”

Online Bağış: www.hudayivakfi.org.tr/online_bagis/donation/3/zekat

Share.