BAĞIŞLARINIZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

0

Muhterem Hayırseverimiz,

Malumunuz olduğu üzere, Aziz Mahmûd Hüdâyî Vakfı olarak, ülkemizde ve dünyanın mazlum coğrafyalarında manevî eğitim ve insanî yardım hizmetleri yürütmekteyiz.

İçerisinden geçtiğimiz bu zor günlerde; mazlum, mağdur ve mahrumların daha çok yanıbaşında olmamız, onlara rahmet ve mağfiret iklimi üç ayların gönül huzurunu tattırabilmek için sizlerin de maddî, manevî destekleri ile var gücümüzle çalışıyoruz.

İmam Hatip Okulları ve Kur’an Kurslarından Aşevlerine, Medreselerden Gençlik Merkezlerine, Mescid Su Kuyusudan Yetimhanelere, Erzak dağıtımlarından Nakdî yardımlara kadar; hayır, hasenat, sadaka, iftar, fitre, fidye veyahut zekatlarınızı vakfımız aracılığı ile infak edebilirsiniz.

Zekatlarınızı lütfen şartlı bağışlamayınız, vakfımız ihitiyaca göre en lüzumlu yerlerde değerlendirmektedir. Allah Telâlâ hayır hasenatımızı kabul buyursun.

Hesap numaralarımız için tıklayınız…
Online bağış için tıklayınız…

Share.