AZİZ MAHMÛD HÜDÂYİ HAZRETLERİ İLE İLGİLİ ESERLER

0

1. Aziz Mahmud Hüdayi : hayatı-san’atı-fikriyatı, çağdaşları içindeki yeri ve ünlü eserleri / Ziver Tezeren. — Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987. VIII, 151 s. : res. ; 19 cm. — (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları ; 814. Türk büyükleri dizisi ; 41) Bibliyografya var. ISBN 975-17-0035-3 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya

2. Aziz Mahmud Hüdayi : hayatı-san’atı-fikriyatı, çağdaşları içindeki yeri ve ünlü eserleri / Ziver Tezeren. — Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987. VIII, 151 s. : res. ; 19 cm. — (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları ; 814. Türk büyükleri dizisi ; 41) Bibliyografya var. ISBN 975-17-0035-3 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya

3. Aziz Mahmud Hüdayi Arapça ve Türkçe Tarikname / Nevzat Özkan. — Kayseri : Kıvılcım Yayınları, 1998. 88 s. ; 20 cm. — (Kıvılcım Yayınları; 2. Türk Kültürü Serisi ; 2) ISBN 975-94566-1-3 1. İslam tasavvufu

4. Aziz Mahmud Hüdayi ve celvetiye tarikatı / H. Kamil Yılmaz. — istanbul : Erkam Yayınları, 1999. 321, 19 s. ; 24 cm. 1. Aziz Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye 3. İslam tarikatları

5. Aziz Mahmud Hüdayi ve Celvetiyye tarikatı / Hasan Kamil Yılmaz. — İstanbul : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV), [t.y.] 327 s. — (10) 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye

6. Aziz Mahmud Hüdayi’nin Hulasatü’l-ahbar adlı eserinin tahkik, tahric, tercüme ve tahlili / Kerim Kara. –1994. V, 143 y. ; 28 cm. Tez (Yüksek lisans).–Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı Tez danışmanı: Doç. Dr. H. Kamil Yılmaz 1. Tasavvuf

7. Aziz Mahmud Hüdâyi’nin Nasayih ve mevâiz adlı eserinin hitabet ve irşâd açısından tahlili / Safi Arpaguş. –1994. IX, 267 y. ; 28 cm. Tez (Yüksek lisans).–Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Bilim Dalı Tez danışmanı: Doç. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz 1. İslam ahlakı

8. Hazreti Üftade : Aziz Mahmud Hüdayi / haz. Mehmed Gülşen, K. F. B.. — İstanbul : Gayret Kitabevi, 1953. 16 s. ; 24 cm. — (4.fiş) 1. Celvetiye

9. İlim, amel, seyrü süluk / Aziz Mahmud Hüdayi, 1038/1628 ; trc. Hasan Kamil Yılmaz. — İstanbul : Erkam Yayınları, 1988. 222 s. ; 20 cm. — (Erkam Yayınları ; 46) Eser; Aziz Mahmud Hüdayi’nin “Camü’l-fezail ve kamiu’r-rezail” ve “Miftahü’s-salat ve mirkatü’n-necat” adlı risalelerinin tercümesidir. 1. İslam ahlakı 2. İslam davranışı

10. Kutb-ul-Arifin Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi (k.s) : hayatı, menakıbı ve eserleri / Kemaleddin Şenocak. — İstanbul : İslam Neşriyat Evi, 1970. 160 s. ; 24 cm. 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye

11. Külliyatu hazreti hüdayi: kuddise sırruhu / Aziz Mahmud Hüdayi, 1038/1628. — İstanbul : Bahriye Matbaası, 1921. 183 s. — (1.FİŞ) 1. TASAVVUF

12. Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi divanı / Aziz Mahmud Hüdayi, 1038/1628 ; haz. Ziver Tezeren. — İstanbul : İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, 1985. 2. c. 1. TÜRK EDEBİYATI

13. Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi divanı / Aziz Mahmud Hüdayi, 1038/1628 ; haz. Ziver Tezeren. — İstanbul : [y.y.], 1985. 265 s. 1. TÜRK EDEBİYATI

14. Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi : hayatı, şahsiyeti, tarikatı ve eserleri / Ziver Tezeren. — [y.y. : y.y.], 1984. (İstanbul : Edebiyat Fakültesi Matbaası) 1. c. (160 s.) ; 24 cm. 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye

15. Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi : hayatı, şahsiyeti, tarikatı ve eserleri / Ziver Tezeren. — [y.y. : y.y.], 1985. (İstanbul : Edebiyat Fakültesi Matbaası) 2 c. ; 24 cm. 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye

16. Aziz Mahmud Hüdayi : hayatı-san’atı-fikriyatı, çağdaşları içindeki yeri ve ünlü eserleri / Ziver Tezeren. — Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987. VIII, 151 s. : res. ; 19 cm. — (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları ; 814. Türk büyükleri dizisi ; 41) Bibliyografya var. ISBN 975-17-0035-3 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya

17. Aziz Mahmud Hüdayi ve celvetiye tarikatı / H. Kamil Yılmaz. — istanbul : Erkam Yayınları, 1982/1402. 321, 19 s. ; 24 cm. — (Erkam Yayınları ; 19. Dini ve ilmi araştırmalar serisi ; 1) Matbu tez (Öğretim üyeliği) 1. Aziz Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye 3. İslam tarikatları

18. Aziz Mahmud Hüdayi ve celvetiyye tarikatı / H. Kamil Yılmaz. — istanbul : Erkam Yayınları, 1990. 327 s. ; 24 cm. — (Erkam Yayınları ; 19) Matbu tez (Öğretim üyeliği) 1. Aziz Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye 3. İslam tarikatları

19. Kutbül arifin Aziz Mahmud Hüdayi hazretleri / haz. Abdullah Pamuk. — İstanbul : Pamuk Yayınları, [t.y.] 32 s. ; 20 cm. 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya

20. İlim, amel, seyrü süluk / Aziz Mahmud Hüdayi, 1038/1628 ; trc. Hasan Kamil Yılmaz. — İstanbul : Erkam Yayınları, 1988. 222 s. ; 20 cm. — (Erkam Yayınları ; 46) Eser; Aziz Mahmud Hüdayi’nin “Camü’l-fezail ve kamiu’r-rezail” ve “Miftahü’s-salat ve mirkatü’n-necat” adlı risalelerinin tercümesidir. 1. İslam ahlakı 2. İslam davranışı

21. İlim, amel, seyrü süluk / Aziz Mahmud Hüdayi, 1038/1628 ; trc. Hasan Kamil Yılmaz. — İstanbul : Erkam Yayınları, 1988. 222 s. ; 20 cm. — (Erkam Yayınları ; 46) Eser; Aziz Mahmud Hüdayi’nin “Camü’l-fezail ve kamiu’r-rezail” ve “Miftahü’s-salat ve mirkatü’n-necat” adlı risalelerinin tercümesidir. 1. İslam ahlakı 2. İslam davranışı

22. Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi : hayatı, şahsiyeti, tarikatı ve eserleri / Ziver Tezeren. — [y.y. : y.y.], 1984. (İstanbul : Edebiyat Fakültesi Matbaası) 1. c. (160 s.) ; 24 cm. 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye

23. Kutb-ul-Arifin Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi (k.s) : hayatı, menakıbı ve eserleri / Kemaleddin Şenocak. — İstanbul : İslam Neşriyat Evi, 1970. 160 s. ; 24 cm. 1. Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye

24. Hazreti Üftade : Aziz Mahmud Hüdayi / haz. Mehmed Gülşen, K. F. B.. — İstanbul : Gayret Kitabevi, 1953. 16 s. ; 24 cm. 1. Celvetiye

25. Aziz Mahmud Hüdayi / Mustafa Özdamar. — İstanbul : Kırkkandil Yayınları, 2001. 278 s. ; 20 cm. — (Kırkkandil ; 32) ISBN 975-8225-20-0 1. Aziz Mahmud Hüdayi_Biyografya

26. Aziz Mahmut Hüdayi / Mehmet Emin Ertan. — İstanbul : Şule Yayınları, 2001. 183 s. ; 20 cm. — (Şule yayınları ; 188. Bizim klasiklerimiz dizisi ; 25) ISBN 975-6841-70-2 1. Aziz Mahmud Hüdayi_Biyografya 2. Celvetiye

27. XVII. Asır Türk Mutasavvıf Şâirlerinden Azîz Mahmûd Hüdâyî Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi  Dr. Selami ŞİMŞEK

Share.