AKADEMİLER

0

Akademi faaliyetleri, aşağıda adları zikredilen farklı kurumlar ile işbirliği halinde yürütülmektedir.

İLAM Akademi, sivil bir ilahiyat eğitim destek programıdır. Açık Öğretim İlahiyat Fakültesi’nde okumakta olan öğrencilere İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama) programına destek ve 4 yıllık eğitim fırsatı vermektedir. Her yıl yaklaşık 100 öğrenci bu akademide eğitim almaktadır. Yurt dışından getirilen öğrenciler temel Türkçe eğitimlerini de İlam Akademi bünyesinde alabilmektedir. İlam Akademi’ye bugüne kadar 35 ülkeden, bir yıllık Temel Dil ve Kültür Eğitimi Programı kapsamında 520 öğrenci getirilerek eğitim almaları sağlanmıştır. Bu öğrencilerin 140’ı ülkemizde yükseköğrenimlerine devam etmişlerdir.

Hüdâyi Sosyal Girişimcilik Akademisi, sosyal sorumluluk sahibi, maddî ve manevî donanımı haiz, öncü genç liderler yetiştirmek için uygulanan özel bir eğitim programıdır. Programa üniversite mezunlarının yanında henüz lisans eğitimi alan üniversite öğrencileri de katılabilmektedir. Bu programa her yıl yaklaşık 25 öğrenci iştirak etmektedir.

Hüdâyi Uzaktan Eğitim Merkezi (HUZEM), bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkânlardan yararlanarak Temel İslam İlimleri alanlarında toplumu bilgilendirmek amacıyla faaliyet yürütmektedir. HUZEM, her yıl İslam’ı öğrenme derdi taşıyan yaklaşık 500 kişiye iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi şartlar, bedensel engellilik gibi yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran durumlardan etkilenmeksizin uzaktan eğitim imkânı sağlamaktadır.

Şahsiyet Akademisi, lise seviyesindeki öğrencilere okul dışı vakitlerinde hizmet verme amacıyla oluşturulmuş bir eğitim programıdır. Dört yıllık program çerçevesinde dil eğitimi ve akademik gelişim dikkate alınmakta ve bu yönde takviye eğitimler verilmektedir. Akademide her yıl 120 civarında öğrenciye hizmet verilmektedir.

Hafızlık geliştirme birimi (HAGEB), kıraat ve hafızlık müessesesine ilişkin her türlü araştırma-geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü, hafızların gelişimine yönelik rehberlik / eğitim hizmetlerinin sunulduğu ve her yıl yaklaşık 40 öğrencimizin hizmet aldığı bir merkezdir.

Share.