zekatlar

Muhterem Hayırseverimiz, Zekât İslam’ın beş şartından biridir. Dinen zengin sayılan kimselerin Allah rızası için muayyen…