HÜDAYİ 2018 TANITIM KATALOĞU

0

Vakfımızın yeni tanıtım kataloğu çıktı. Kataloğu okumak için tıklayınız.

Başkan’dan…

Beşeriyete iman, İslam ve ihsân nimetlerini lutfeden Rabbimize hamdolsun. Bu yüce hakikatleri bize ulaştıran Habib-i Hüdâ Efendimize salât ü selam olsun.

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfımız, Anadolu topraklarında doğup büyüyen ve bugün hem ülkemizde ve hem de dünyanın birçok köşesinde bereketli meyveler veren bir infak ve hizmet ağacıdır. Bundan tam dört asır önce, Aziz Mahmûd Hüdâyi gibi bir ârifimizin temellerini attığı bu hizmet ocağı, 60 yıllık bir fetret döneminin
ardından, 1985 yılında aynı ruhu taşıyan bir grup gönül insanı tarafından yeniden hizmete açılmış ve  Rabbimizin yardım ve inayetiyle bugün de yoluna devam etmektedir.

Vakıf bir adanıştır. İslam geleneğinde malın ve canın Allâh yoluna adanışının ürünüdür. Rabbimizin, kulları eliyle bütün mahlûkâtına sunulmuş bir Hak sofrasıdır. Bu sofraya bir tutam tuz, bir bardak su koymak
da yüce bir nasiptir, bu sofranın kurulmasında emeği geçen bir hâdim olmak da.

Vakfımız, öncelikle Hazret-i Hüdâyî’nin gözettiği hedefleri kendisine faaliyet alanı olarak belirlemiş ve buna zamanın ve mekânın bir zarureti olarak yeni yeni hizmet çeşitlerini de ilave etmiştir. Bu maksatla “yoksulluk ve cehaletle mücadeleyi” amaç edinen vakfımız bugün ülkemizde ve yurt dışında, ilim taliplerine kurslar, okullar, yurtlar, ilim halkaları ve araştırma merkezleri açmış, ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşmuş, gariplere barınak, yetim ve öksüzlere sıcak bir kucak olmuştur. Kurduğu müesseselerle hem yaralı gönüllere merhem olmuş, hem memleketimizin, hem de ümmetin yetişmiş insan ihtiyacına katkıda bulunmuştur. Hüdâyî âdeta bir hayır dağıtım merkezi durumuna gelmiştir. Doluyor ve boşalıyor. Oraya garip gelen, yüreği bütünleşmiş olarak ayrılıyor. Gözü yaşlı gelen tebessümle ve dualarla…

Hüdâyi bahçesi, imandan ihsana doğru olan bir çizgide, ilmin, irfanın ve hizmetin bir arada yaşandığı bir ümmet havuzudur. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan mümin kardeşlerimizin az ya da çok temsil  edildiği bu gönül dergâhı, hepimize emanet edilen bir medeniyet mirasımızdır. Bu mirası korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek, her birimiz için bir vicdan borcudur.

Hüdâyi’ye bir uğrayın. Kaynayan aşına bir tutam tuz da siz ekleyin. Damlalar deryalaşsın, çorak gönüller  bahara dursun. Mazlum, mahzun ve mahrumların buğulu gönülleri ferahlasın.

Rabbimizden niyazımız, bu bereket ve feyiz yuvasına kıyamete kadar bir ömür nasip etmesidir. Hüdâyi
ailesinin ve sevenlerinin bütün fertlerine muhabbetlerimizi arz eder, dualarında yer almayı ümit ederiz.

Vakıf Başkanı
Ahmed Hamdi Topbaş

Kataloğu okumak için tıklayınız.

Share.