AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYİ HAZRETLERİ’NİN HAYATI

Osman Nuri TOPBAŞ Hocaefendinin kaleme aldığı Hüdayi Hazrelerinin hayatını anlatan makale Cihan Pâdişahlarına Yön Veren Eşsiz Bir Mâneviyat Sultânı AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ HAZRETLERİ (1541-1628) Osmanlı devri İstanbul velîlerinin büyüklerindendir. Asıl adı Mahmûd’dur. “Hüdâyî” ismi ve “Azîz” sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri’nin neslinden olup, “seyyid”dir. Bunu ilâhîlerinin birinde: Ceddim ü pîrim sultan Sen’sin yâ … AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYİ HAZRETLERİ’NİN HAYATI okumayı sürdür